CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS

Ahad, 26 April 2009

PENGENALAN KAJIAN TINDAKAN M1(20 April 2009)

PENGENALAN KAJIAN TINDAKAN M1

Konsep Kajian Tindakan

Dalam bidang pendidikan khususnya kurikulum di sekolah, pendidik-pendidik sering terdedah dengan pelbagai situasi dan masalah yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Contohnya ada sebahagian pelajar gagal dalam subjek Matematik. Di sini guru akan memainkan peranan untuk mengenal pasti permasalahan tersebut sama ada disebabkan kelemahan amalan guru dalam pengajaran atau sebaliknya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, adalah penting budaya penyelidikan yang menjadi sebahagian budaya sekolah dan asas kepada ikhtisas guru. Melalui aktiviti penyelidikan ini, guru akan lebih dapat memahami dan mengetahui situasi sebenar di mana dia berada. Secara tidak langsung setelah dia memahami situasi tersebut dia akan dapat memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kualiti pendidikan masing-masing. Oleh itu, betapa pentingnya kajian tindakan dalam menyelesaikan permasalahan di dalam bilik darjah atau sekolah.


Definisi Kajian Tindakan

Kajian tindakan ialah suatu pendekatan yang praktik yang digunakan oleh penyelidik (pendidik) untuk mengkaji permasalahan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian tindakan merupakan satu kajian berbentuk refleksi kendiri melalui aktiviti inkuiri yang dilakukan oleh pendidik sebagai penyelidik bertujuan untuk memperbaiki amalan kendiri, menyelesaikan masalah di dalam bilik darjah atau sekolah, meningkatkan kualiti pendidikan masing-masing supaya menjadi lebih mantap melalui perubahan yang menggalakkan guru-guru menjadi lebih kritis dan kreatif terhadap amalan mereka semasa proses pengajaran disamping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan. Ianya melibatkan proses merancang, melaksana, memerhati dan mereflek. Kajian tindakan berbeza dengan bentuk-bentuk kajian yang lain kerana guru sebagai pengkaji bukan sahaja berfungsi untuk melakukan penyelidikan sahaja, malah ia turut melibatkan guru-guru Lain dalam usahasama penyediaan dan pelaksanaan perancangan untuk tindakan.


Kepentingan Kajian Tindakan

Antara faedah-faedah yang boleh didapati oleh guru-guru apabila melaksanakan kajian tindakan ialah :

1) Mendapat sumber maklumat penting untuk memahami amalan pengajaran guru, amalan pembelajaran pelajar, keadaan pelajar dan suasana di dalam bilik darjah dan sebagainya.

2) Dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dan dapat memahami, mengubah dan memperbaiki kelemahan amalan sendiri.

3) Merapatkan hubungan silaturrahim di kalangan guru-guru yang melaksanakan kajian tindakan secara kolaboratif.


Jenis-jenis Kajian Tindakan


1) Kajian Tindakan Individu

Guru itu sendiri yang memainkan peranan melakukan kajian untuk mengenalpasti masalah di dalam

bilik darjah. Contohnya mengenalpasti masalah pelajar yang tidak pandai berkomunikasi dalam

Bahasa Inggeris.


2) Kajian Tindakan Kolaboratif

Kajian yang melibatkan lebih daripada dua orang guru untuk melakukan kajian sama ada melibatkan

guru-guru dalam bidang yang sama, guru yang berlainan subjek yang diajar, atau antara guru dengan

pihak luar iaitu pensyarah.


3) Kajian Tindakan Peringkat Sekolah

Kajian yang memfokus kepada satu isu yang sama terdapat di sekolah.


4) Kajian Tindakan Daerah

Kajian yang memfokus kepada satu isu yang terdapat di dalam beberapa buah sekolah pada peringkat daerah.Contoh Kajian Tindakan

Apabila guru mengajar subjek Pendidikan Islam tingkatan 1 bahagian tilawah al-Quran di dalam bilik darjah, guru mendapati sebahagian daripada pelajarnya lemah dalam hukum tajwid berkenaan hukum nun mati dan tanwin. Oleh itu, setelah guru mengetahui kelemahan pelajarnya, guru cuba mempelbagaikan kaedah pengajarannya supaya objektif yang dikehendaki itu akan tercapai iaitu pelajar akan dapat menguasai hukum nun mati dan tanwin dengan berkesan sekaligus dapat memperbaiki bacaan mereka. Guru akan melaksanakan strategi yang telah dirancang itu untuk meningkatkan kefahaman pelajar-pelajarnya berkenaan dengan hukum nun mati dan tanwin. Setelah itu, guru akan membuat pemantauan atau pemerhatian terhadap strategi yang telah dijalankan itu sama ada berkesan atau tidak. Jika didapati strategi yang dijalankan itu kurang berkesan terhadap pelajarnya, guru akan menggunakan perancangan yang lain pula. Oleh itu, proses ini akan berulang dan berterusan sehinggalah matlamat yang dikehendaki itu akan tercapai.

0 ulasan: