CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS

Sabtu, 2 Mei 2009

Aktiviti 1

Reka Bentuk Kajian Tindakan terbahagi kepada dua :

1) Proses Teras untuk melaporkan hasil kepada organisasi

2) Projek akademik dan penulisan ilmiahAktiviti 1 - Selepas mengikuti Program Bina Insan Guru II

Refleksi ke atas masalah dalam diri anda .

- Senaraikan penambahbaikan yang perlu di lakukan dalam diri anda

- Rancang pelan tindakan untuk menambah baik.

o Matlamat (umum)

o Senaraikan objektif

- Pelan Tindakan

o Nyatakan langkah-langkah yang perlu di ambil

o Rancang bagaimana anda ingin mengumpul data

o Bagaimana anda ingin memantau apa yang dirancang dilaksanakan

o Bagaimana anda ingin menilai sama ada apa yang dirancang dan dilaksanakan mencapai.


Masalah yang timbul dalam diri saya setelah saya balik dari Program Bina Insan Guru II ialah:

1) Tidak bijak dalam pengurusan masa

2) Kurang keyakinan dalam diri.

Penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam diri saya ialah :

1) Perlu bijak dalam membahagikan masa supaya kerja yang akan dilaksanakan akan menjadi lebih teratur sistematik.


2) Perlu membuktikan keyakinan dalam diri dan sanggup menghadapi cabaran bahawasanya saya juga boleh melakukan sesuatu kerja dengan baik contohnya snorkeling dan water confident.

Rancang Pelan Tindakan untuk menambaik :

Matlamat (Umum)

Untuk melahirkan diri yang mempunyai sikap bertanggungjawab, patuh pada masa serta mempunyai semangat dan komitmen serta keyakinan dalam diri.

Objektif

Untuk mewujudkan diri yang pandai menguruskan masa dengan bijak pada masa akan datang.

Untuk melahirkan diri saya mempunyai keyakinan diri dan tahap motivasi yang tinggi terhadap tugas yang diberikan.


Pelan Tindakan

1) Langkah-langkah yang perlu diambil

- Saya perlu mengenal pasti masalah kelemahan yang ada dalam diri saya terlebih dahulu supaya langkah tersebut dapat diperbaiki dengan sebaiknya contohnya masalah tidak bijak dalam menguruskan masa dan kurang keyakinan diri.

- Saya perlu muhasabah diri saya terlebih dahulu dengan mengambil tindakan yang sewajarnya supaya saya dapat meningkatkan prestasi saya dan memperbaiki kelemahan saya secara berperingkat-peringkat.

2) Rancang bagaimana untuk pengumpulan data

- Setelah itu, saya perlu membuat jadual belajar atau jadual untuk aktiviti sukan dengan teratur supaya objektif yang saya kehendaki tercapai.

- Saya perlu bijak dalam menguruskan masa antara waktu belajar dan waktu sukan supaya kedua-duanya menjadi sekata atau sama rata.

- Sentiasa rajin membaca buku yang berkaitan cara mengurus masa dengan bijak di perpustakaan supaya saya dapat mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan pengurusan masa.

- Perlu aktif untuk mengikuti aktiviti-aktiviti lasak yang boleh membina keyakinan supaya minda saya terasa tercabar untuk berfikir secara positif dan tidak akan berfikiran negatif.

3) Pemantauan

- Meminta kawan-kawan yang rapat dengan saya memantau tingkah laku saya dan boleh memberi komentar berkenaan dengan pemantauan yang dibuat pada diri saya.

- Pemantauan itu dibuat berdasarkan diri sendiri yang memainkan peranan penting untuk meningkatkan tahap keyakinan kita dalam sesuatu aktiviti dan pandai menguruskan masa dengan bijak.

- Pemantauan dibuat merujuk kepada ahli-ahli yang pakar dalam sesuatu bidang supaya mereka dapat membantu saya.

4) Penilaian

- Saya akan muhasabah balik tentang diri saya dan membuat penilaian sama ada objektif yang saya kehendaki itu tercapai atau tidak.

- Meminta kawan-kayang rapat dapat membantu untuk membuat penilaian terhadap diri sari segi penggunaan masa dan mempunyai keyakinan dan harga kendiri yang tinggi dalam diri.


Aktiviti 2 – Kumpulan

- Bentuk kumpulan dalam bidang yang sama ( 1 kumpulan 3 orang : lantik ketua, pencatat, pembentang).

- Selepas mengikuti kursus kaedah mengajar:

o Refleksi ke atas masalah / penambahbaikan dalam pengajaran dan pembelajaran sesuatu tajuk.

o Cadangkan satu strategi / kaedah pengajaran untuk mengatasi masalah tersebut.Bentuk kumpulan dalam bidang yang sama ( Pendidikan Islam )

* Halina binti Yusof ( Ketua ), Nur Atifah binti Abd Wahab (Pencatat) dan Norbasirah binti Saodi (Pembentang).

- Masalah yang dihadapi sepanjang mengikuti kursus kaedah mengajar ialah bahagian sirah dan Tamadun Islam Tingkatan satu iaitu berkenaan dengan teknik bercerita yang tidak digunakan oleg guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.


Penambahbaikan yang perlu dilakukan ialah :

- Guru perlu banyak membaca buku atau sumber lain berkaitan dengan Sirah dan Tamadun Islam supaya dapat meningkatkan kefahaman tentang tajuk yang akan diajar.

- Guru perlu mengetahui teknik bercerita yang berkesan untuk menarik perhatian dan minat pelajar contohnya intonasi suara yang betul, pergerakan badan, gesture dan eye contact antara pelajar-pelajar di dalam bilik darjah.


- Strategi yang perlu dilaksanakan oleh guru untuk menarik minat pelajar apabila mengajar subjek tentang Sirah dan Tamadun Islam ialah guru hendaklah menggunakan tayangan video yang menarik, menyuruh pelajar melakonkan watak yang diminta oleh guru dan guru hanya menyediakan skrip kepada pelajar atau mewujudkan mingu bercerita berkenaan dengan Sirah dan Tamadun Islam untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar.
0 ulasan: