CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS

Selasa, 26 Mei 2009

KULIAH MINGGU 6 ( HJH.HALIMAH BTE HARUN)


Aktiviti 1


Kami diminta mengeluarkan sehelai kertas bersaiz A4 dan menjawab soalan-soalan yang berikut:

 • Nama
 • No. Matrik
 • Program
 • Status Diri
 • Alamat
 • Kenapa anda menjadi guru?
 • Siapa dia guru yang paling ada suka dan berikan sebab?
 • Siapa dia guru yang paling anda benci serta berikan sebab?
 • Apakah Tugas guru?
 • Lukis gambar pokok dan selepas diminta untuk tandatangan serta menulis tarikh kelahiran.

Setelah 15 minit menjawab soalan yang telah diberikan, kami perlu menghantar kertas tersebut kepada Hjh. Halimah.Aktiviti 2

Kami diminta bekerja secara berpasangan untuk membincangkan satu topik yang berkaitan dengan kajian tindakan semasa Seminar Pendidikan Serantau yang lalu. Kemudian beberapa kumpulan dipanggil untuk membentangkan di hadapan rakan-rakan yang lain berdasarkan point yang dikehendaki di bawah ini.

 • Kenapa
 • Apa
 • Bagaimana
 • Prosedur


TAJUK : PENGGUNAAN TELEFON BIMBIT DI KALANGAN PELAJAR INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SWASTA.
SESI SELARI : SESI SELARI 2C (PETANG)

TEMPAT : SRI MENANTI

PEMBENTANG : DR. JAMALUDDIN BADUSAH
PENGERUSI : DR. MOHD ARIF ISMAILKenapa?

Kajian ini dibuat kerana ingin mengakji sejauh mana kesediaan dan pola penggunaan pelajar untuk menggunakan telefon bimbit bagi tujuan Pembelajaran (M-Learning).


Apa ?

Secara keseluruhannya, ramai pelajar memiliki telefon bimbit.
Penggunaan telefon bimbit untuk tujuan pembelajaran belum lagi dicapai tetapi pelajar lebih gemar menggunakan kemudahan telefon bimbit seperti call register, ringtone, radio, MMS dan sebagainya. Mereka kurang menggunakan telefon bimbit ini untuk melayari internet, email atau belajar secara M-Learning.


Bagaimana?

Seramai 1460 orang pelajar Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) telah dijadikan responden yang dipilih secara rawak.
Mereka telah diedarkan borang soal selidik bagi melihat kesediaan dan pola penggunaan pelajar IPTS menggunakan telefon bimbit bagi tujuan pembelajaran.
Tetapi hasil yang didapati bahawa pelajar belum menggunakan telefon bimbit untuk tujuan pembelajaran.


Prosedur Kajian

Untuk mengenal pasti sama ada pelajar IPTS menggunakan telefon bimbit untuk tujuan M-Learning.
Pemerhatian penyelidik terhadap penggunaan telefon bimbit adalah melalui borang soal selidik.


Aktiviti 3

Kami diminta membentuk satu kumpulan yang terdiri daripada 5 orang ahli untuk membuat satu proposal dan perlu dihantar proposal tersebut pada hari Khamis 28/5/09. Ahli-ahli kumpulan ialah :

 • Najwa Hayatee (Bio)
 • Norfaizah (Bio)
 • Halina (PI)
 • Norbasirah (PI)
 • Nor Afsah (PI)

Kemudian kami dikehendaki memikirkan satu tajuk kajian tindakan yang bersesuaian bagi proposal kami.

Tajuk yang dipilih : Meningkatkan Penguasaan Penghafalan Dhomir Dalam Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Darjah 2.


0 ulasan: