CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS

Jumaat, 8 Mei 2009

PENGURUSAN PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN

KULIAH 3 ( 4 MAY 2009)

KONSEP PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN

Perubahan dalam pendidikan tidak dapat dielakkan. Perubahan yang berlaku kadangkala mewujudkan ketidakpastian. Ketidakpastian dalam pendidikan mestilah dielakkan kerana jikalau berlaku ia akan meruntuhkan masa depan generasi muda pada masa akan datang.

Perubahan juga adalah berbentuk kompleks di mana perubahan itu dikaitkan dengan proses Evolusi dan Revolusi. Evolusi ialah proses perubahan yang berlaku secara perlahan tetapi dalam jangka masa yang panjang atau lama manakala Revolusi pula ialah proses perubahan yang berlaku secara drastik dan pantas. Proses revolusi akan meninggalkan kesan yang membinasakan.

Selain itu, perubahan merupakan multidemensi iaitu sebarang keputusan yang diambil untuk mengadakan perubahan melibatkan pelbagai pertimbangan. Antara pertimbangan itu adalah untuk mengenal pasti semua dimesi yang berkaitan dengan perubahan. Terdapat 6 dimensi yang telah dipelajari pada minggu ke 3 kuliah di bawah pensyarah Dr. Mohd Izham bin Mohd Hamzah iaitu tujuan perubahan, unit perubahan, sifat perubahan, magnitud (saiz) perubahan, skop perubahan dan jangka masa perubahan.

Diharapkan konsep perubahan ini dapat diaplikasikan apabila menjadi seorang guru kelak untuk melakukan kajian tindakan di sekolah.

JENIS-JENIS PERUBAHAN

Mengikut Dessler, terdapat 4 jenis perubahan :

1) Perubahan ke arah Peningkatan

Perubahan yang memberi kesan kepada komponen-komponen tertentu dalam sesebuah organisasi iaitu mengadakan program pembangunan pekerja untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti pekerja. contohnya mengadakan kursus yang mengambil masa yang lama untuk melahirkan pekerja yang berkualiti dan produktif. Selain itu, berlakunya perubahan dan struktur organisasi dan juga memperkenalkan teknologi baru seperti memperkenalkan teknologi multimedia atau penggunaan komputer kepada pekerja supaya mereka tidak terasa terasing dengan teknologi yang canggih pada masa sekarang dan dapat mempelajari sesuatu yang baru.

2) Perubahan Strategik Organisasi

Perubahan yang melibatkan keseluruhan organisasi seperti menjelaskan semula peranan sesebuah organisasi iaitu peranan organisasi itu perlu diketahui oleh masyarakat supaya mereka dapat menilai kebaikan atau kelemahan yang terdapat pada organisasi tersebut. Selain itu, ia melibatkan perubahan nilai-nilai yang terdapat dalam organisasi. Contoh teras organisasi itu adalah rajin, kerjasama, komitmen, bertanggungjawab, hormat-menghormati dan sebagainya.

3) Perubahan Reaktif

Perubahan berlaku akibat tindak balas langsung daripada pelanggan dan pihak yang berkepentingan.

4) Perubahan Akibat dari Jangkaan

Perubahan yang dilakukan bukan disebabkan oleh desakan pelanggan tetapi kerana terdapatnya kesedaran dalam kalangan pengurusan (orang yang menguruskan) yang perlu diadakan perubahan bagi membolehkan organisasi mendapat kebaikan yang sewajarnya.


MODEL-MODEL PERUBAHAN

1) Model Koger

- Iaitu proses bermula apabila masalah atau keperluan telah dikenal pasti.

- Masalah atau keperluan ini berdasarkan pennyelidikan keadaan semasa, kerja makmal atau jangkaan pembangunan akan datang.

-Roger mengakui bahawa inovasi tidak semestinya terhasil dari penyelidikan. Mungkin terhasil dari amalan praktikal.

2) Model Kanter

Struktur dan inovasi boleh difahami dengan lebih baik jika proses inovasi dibahagikan kepada :
1) Penjanaan Idea
2) Membina Idea
3) Realisasi Idea
4) Pemindahan Idea

3) Model Rand

- Tujuan utama ialah untuk mentukan faktor yang menyebabkan atau menghalang perubahan pendidikan.

- Memandu ke arah pengumpulan data dan analisis
menurut Berman dan MCLaughlin, proses perubahna di sekolah melibatkan 3 langkah :
1. Daya Usaha
2. Implenmentasi
3. Penggabungan iaitu perlu digabungkan dengan amalan-amalan sedia ada.

4) Model Acot

- Berdasarkan Projek apple Classroom of Tomorrow (ACOT), kajin pengenalan komputer di dalam bilik darjah.

- Pengkaji membuat kesimpulan bahawa kehendak perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran telah berkembang secara beransur-ansur.

- Model ini mempunyai 5 perubahan :

1) Kemasukan
2) Memilih
3) Menyesuaikan
4) Penggunaan
5) Mereka Cipta

0 ulasan: